Közreműködés székhelyszolgáltatásokban

A fővárosban és több vidéki városban is rendelkezünk székhelyszolgáltatói kapcsolattal, ahol iratőrzési, kapcsolattartási, helyszín- és eszközbiztosítási szolgáltatásokat is nyújtanak.

 

NAV kérelmek, bírságok

Egy adóhatósági végzések megállapításai ellen irodánk már több esetben hathatós segítséget nyújtott. A döntések ellen megfelelő felkészültséggel, és jól előkészített kérelemmel csökkenthető a bírság, optimalizálhatóak a fizetési feltételek, a pótlékok elengedtetése

 

Revízión való közreműködés

A NAV és más hatóságok ellenőrzésein való részvétel során az adóstratégia kidolgozása kiemelt fontosságú.
A tényállás tisztázása után felmérjük az ügy lehetséges következményét, esetleges kimenetelét és a költségeit,
Feltárjuk az erősítő és a gyengítő érveket, majd stratégiát dolgozunk ki a bizonyítás megerősítésére.
Határidő elkészítjük a beadványokat, iratokat, fellebbezéseket,
Képviseletet nyújtunk akár személyesen is a hatóság előtt

 

Felkészítés hitelfelvételre, pályázatra

 • pályázathoz szükséges könyvelési és adózási anyagok összeállítása
 • pályázatírásban való részvétel
 • részvétel az üzleti és pénzügyi terv elkészítésében
 • kapcsolattartás a pénzügyi területen illetékes hatóságokkal
 • pénzügyi elszámolás, monitoring, adatszolgáltatás
 • hiteligénylések összeállításához szükséges számviteli feladatok ellátása
 • hitelezés és egyéb pénzügyi tranzakciók( akkredítívek, faktorlások, külföldi bankszámlák nyitása, külföldi
 • jövedelmek adózása) lebonyolítása

A pályázatok és hitelek ügyintézéséhez felsőfokú képzettséggel rendelkező kollégákkal és kiemelkedő tudást biztosító szakmai háttérrel rendelkezünk

 

Pályázatok menedzselése

Az STH Metál Kft. teljes körű támogatást nyújt az uniós pályázatok kapcsán felmerülő különböző feladat elvégzésében. Az elnyerhető források felkutatása, a pályázati tanácsadás és pályázatírás komplex feladatain túl, segítséget nyújtunk a támogatási szerződés megkötésében, a támogatások lehívásában és a későbbi előrehaladási jelentések elkészítésében is.
Segítséget nyújtunk a pályázati elszámolásokhoz szükséges adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, valamint a könyvelési bizonylatokban történő vezetéséhez.

 

Cégek gazdasági átvilágítása

Vállalkozások átvilágítását egyedi jelleggel végezzük. Hasznos lehet: cégvásárlás előtt, hogy a befektetők minden kockázati tényezőt minimálisra csökkenthessenek és a tényleges előnyök ismeretében tudjanak döntést hozni.
Különösen kiemelt jelentőségű az adóátvilágítás az ellenőrzéseket megelőzően. Hatósági ellenőrzések előtti adóátvilágítás során feltárjuk a hibákat, önellenőrzés lehetőségével javítjuk azokat, a kockázatos területekre adómegoldást javaslunk.

 

Cégalapítás előtti tanácsadás

Sokan esnek abba a hibába, hogy cégalapítás előtt csak az ügyvédet keresik fel és könyvelő, adótanácsadó választására már csak a meglévő cég létrehozása után kerül sor.
A jól elkészített társasági szerződés biztos alapot szolgáltat az adó-megállapítás helyességéhez és az adó optimalizált mértékéhez.
Számos feladat rögtön a cégalapítás után hárul a cégtulajdonosokra, mint számlatömbök megvásárlása, kezelése, különféle regisztrációk elkészítése. Mindezekhez irodák segítséget nyújt.

 

Könyvvizsgálat – bejegyzett könyvvizsgálókkal való együttműködés keretében

Cégek könyvvizsgálatának bonyolítása, bejegyzett könyvvizsgálókkal való együttműködés keretébe. Szükség esetén igazságügyi könyvszakértő bevonása.

 

Grafológiai szakvélemény készítés- pályaválasztási tanácsadás, párkapcsolati tanácsadás

Személyiségkép készítése: egy adott személy vagy team személyiség-, és viselkedés jellemzőinek feltárása a kézírásból egyéni tanácsadás munkatársak kiválasztása

 

Pénzügyi tervek készítése

A vezetés számára nagyon fontos, hogy a kitűzött pénzügyi tervek és célok hogyan teljesülnek és mennyire hatékonyak. A pénzügyi információknak (cash-flow, mérleg, eredménykimutatás, illetve mindezek összehasonlítása) úgy kell mutatniuk a cég helyzetét, hogy az üzleti tervvel összevethető legyen a megfelelő döntések meghozatalához.

 • Eredmények és költségek elemzése, igény szerinti prezentálása
 • Havi, negyedéves, éves riportok összeállítása, teljes menedzsment és anyavállalati reporting (IFRS beszámolók és csoportjelentések összeállítása)
 • Évközi folyamatok ellenőrzése, a költség- és bevételmozgások állandó figyelemmel követése, szabályozottságuk vizsgálata, folyamatos monitoring
 • Kapcsolattartás bel- és külföldi partnerekkel, számukra havi/éves beszámolók és pénzügyi jelentések elkészítése
 • Anyagok összeállítása könyvvizsgálatra, könyvvizsgálati asszisztencia
 • Éves tervek, terv-tény összehasonlítások, előrejelzések, üzleti tervek összeállítása
 • Banki hitelfelvételhez, pályázathoz szükséges iratanyag összeállítása, kimutatások elkészítése, proaktív együttműködés

 

Cégátalakítás, adóoptimalizálás keretében

Vállaljuk cégek átstrukturálását, annak érdekében, hogy Önök a megfelelő adóelőnyök kovácsolásával, kiaknázhassák az ebben rejlő lehetőségeket. Adómentes cégek Áfa visszaigénylési lehetőségeinek kidolgozása.

 

Írásszakértői vélemény készítése

Kézírás vizsgálata, kézeredet megállapítás, valamint gépírás vizsgálata

 • számlákon, végrendeleteken, adás-vételi és egyéb szerződéseken, dokumentumokon található szöveg és névaláírások azonosító  vizsgálata eredetiség vizsgálat
 • magán-, és köziratokon szereplő, inkriminált szöveges kézírás és aláírás azonosító vizsgálata
 • szabadkézi-, és technikai hamisítás, illetve szándékos torzítás esetén a kifogásolt írás szakértői vizsgálata
 • írógéppel készült iratok, valamint a gépíró személyére utaló információk feltáró vizsgálata

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit