Szolgáltatások

Igazságügyi szakértés

 

A vállalkozás veszélyes terület, így bárkivel előfordulhat, hogy a tevékenysége során konfliktus helyzet alakul ki szerződő partnerével vagy adóellenőrzés, büntető eljárás során szakértő közreműködése válik szükségessé, peres vagy nem peres eljárásban.

Úgy gondolja nincs esélye?- Ne adja fel!

A megbízóink részére szakértői véleményeket készítünk peres és peren kívüli eljárásokban, hatósági kirendelésre (igazságügyi szakértői vélemény) és megbízási szerződés (magánszakértői vélemény) alapján egyaránt. Minden megbízásunknál a megbízónkkal egyeztetve alternatívákat készítünk, stratégiai megoldásokat javaslunk.

Minél korábban, az eljárások korai szakaszában veszünk részt a munkában, annál nagyobb az esély egy helyes stratégia felállítására. A bírósági szakban a mozgástér már korlátozottabb.

A szabad bizonyítás elve szerint zajlik a bizonyítási eljárás, a különleges – pl. adózási, gazdasági – szakismeretet igénylő tények, körülmények megállapítása a szakértő feladata és kötelessége.

Amikor szakértő nélkül nem megy

 • Ha a bizonyítás eljárásban jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához olyan speciális
 • szakértelem szükséges, melyhez már nem elegendő általános ismeret és tapasztalat.
 • Ilyen különleges szakértelmet igénylő területek lehetnek például
 • a hazai és nemzetközi adójog ismeretét igénylő helyzetek, ügyletek vizsgálata,
 • a hazai és nemzetközi adójogi kérdések megválaszolása
 • az elmaradt haszon, elmaradt jövedelem megállapítása
 • a vállalkozások vagyonértékelésére, vagyonvesztésére vonatkozó vizsgálatok lefolytatása
 • házassági bontóper során cégben lévő tulajdonjog értékelése
 • Igazságügyi vagy magán-szakértés igénybe vehető
 • Közigazgatási eljárásokban (pl. adóperek)
 • Polgári peres eljárásokban
 • Büntetőügyekben
 • Munkaügyi vitákban
 • Egyéb peres és nem peres eljárásban

Az igazságügyi szakértő feladata

 • a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, (igazságügyi szakértés) vagy
 • megbízás alapján (magán-szakértés),

A szakvélemény elkészítése az igazságügyi szakértés során, a szakértői vizsgálat által feltárt tények (vizsgálat, eredmények) bizonyítékként való felhasználása, dokumentálása, és az azokból szakmai következtetések levonása, ok-okozati összefüggések meghatározása.

Szakértőre van szüksége? Peres eljárásban érintett? KERESSEN BENNÜNKET!

Könyvelés

Budapesten és Dunaújvárosban is garantáljuk ügyfeleink pontos és precíz kiszolgálását. Mérlegkészítés, Bevallások elkészítése, Hatóságok előtti képviselet

Csak a vállalkozásával szeretne foglalkozni és a döntéséhez nélkülözhetetlen és megbízható adatokra van szüksége?

Egy vállalkozásnál ma már elengedhetetlen, hogy a könyvelést egy szükséges rossznak tekintse.
A könyvelés befolyásolhatja, hogy vállalkozása versenyképes legyen és a konkurenciával lépést tudjon tartani. Az adóhiány feltárásánál a szándékolt adóelkerülés és a vétlen mulasztás tekintetében nincs különbség. Vállalkozásának biztonságát csak naprakész és az adó és egyéb jogszabályokban jártas szakember képes biztosítani. Az STH Metál Kft elődje 1991 óta végzi kis- és középvállalkozások könyvelését Dunaújvárosban és Budapesten, ügyfeleink megelégedésére. Amennyiben új cég alapítása vagy könyvelőváltás miatt könyvelőre van szüksége, keressen bennünket!

 • Szolgáltatásunk keretében vállaljuk Dunaújvárosban és Budapesten mikro-, kis- és középvállalkozások
 • teljes körű könyvelését
 • bérszámfejtését, munkaügyeinek intézését
 • havi, negyedéves, éves adóbevallásainak elkészítését, beküldését
 • egyéb adó- és járuléknemeinek bevallását
 • vállalati riportjaik összeállítását
 • számviteli szabályzatának és üzletviteli politikájának elkészítését
 • hatóságok előtti képviseletét
Adótanácsadás

A folyamatosan változó adókörnyezet, az évente többször módosuló törvények komoly felkészültséget és jogszabálykövetést igényelnek a szakmabeliektől is. Kétségbe vonhatatlan az adózás ismeretének jelentősége. A nem megfelelő döntések súlyos pénzügyi következményekkel járhatnak.
Megfelelő előkészítéssel és adótervezéssel a költségek csökkentésén túlmenően új lehetőségek is megnyílhatnak.
Az adózás területén elengedhetetlen a hazai és nemzetközi adózási események állandó követése, ismereteink naprakészen tartása, tapasztalataink folyamatos bővítése, hogy szakértelmünkkel a legstabilabb és leghatékonyabb megoldásokat biztosítsunk Önnek. Adótanácsadást kizárólag adótanácsadói végzettséggel rendelkező szakember végezhet. Okleveles adószakértő kollégánk a garancia adóügyeinek biztonságához.
Ne kockáztasson, bízza ránk adóügyeit! Óradíjas adótanácsadás keretében várjuk partnerünkként!

Bérszámfejtés

A bérszámfejtési szolgáltatásokban is várjuk megbízásaikat
TB- és munkaügyi végzettségű kollégánk szakismeretének köszönhetően ügyfeleink munkáját naprakész munkaügyi ismeretekkel támogatjuk.
Speciális munkaügyi kérdésekben is – mint a munkaidőkeret, cafeteria juttatások stb-állunk az Ön rendelkezésére:

Egyéb Speciális szolgáltatások

Közreműködés székhelyszolgáltatásokban

A fővárosban és több vidéki városban is rendelkezünk székhelyszolgáltatói kapcsolattal, ahol iratőrzési, kapcsolattartási, helyszín- és eszközbiztosítási szolgáltatásokat is nyújtanak.

NAV kérelmek, bírságok

Egy adóhatósági végzések megállapításai ellen irodánk már több esetben hathatós segítséget nyújtott. A döntések ellen megfelelő felkészültséggel, és jól előkészített kérelemmel csökkenthető a bírság, optimalizálhatóak a fizetési feltételek, a pótlékok elengedtetése

Revízión való közreműködés

A NAV és más hatóságok ellenőrzésein való részvétel során az adóstratégia kidolgozása kiemelt fontosságú.
A tényállás tisztázása után felmérjük az ügy lehetséges következményét, esetleges kimenetelét és a költségeit,
Feltárjuk az erősítő és a gyengítő érveket, majd stratégiát dolgozunk ki a bizonyítás megerősítésére.
Határidő elkészítjük a beadványokat, iratokat, fellebbezéseket,
Képviseletet nyújtunk akár személyesen is a hatóság előtt

Felkészítés hitelfelvételre, pályázatra

 • pályázathoz szükséges könyvelési és adózási anyagok összeállítása
 • pályázatírásban való részvétel
 • részvétel az üzleti és pénzügyi terv elkészítésében
 • kapcsolattartás a pénzügyi területen illetékes hatóságokkal
 • pénzügyi elszámolás, monitoring, adatszolgáltatás
 • hiteligénylések összeállításához szükséges számviteli feladatok ellátása
 • hitelezés és egyéb pénzügyi tranzakciók( akkredítívek, faktorlások, külföldi bankszámlák nyitása, külföldi
 • jövedelmek adózása) lebonyolítása

A pályázatok és hitelek ügyintézéséhez felsőfokú képzettséggel rendelkező kollégákkal és kiemelkedő tudást biztosító szakmai háttérrel rendelkezünk

Pályázatok menedzselése

Az STH Metál Kft. teljes körű támogatást nyújt az uniós pályázatok kapcsán felmerülő különböző feladat elvégzésében. Az elnyerhető források felkutatása, a pályázati tanácsadás és pályázatírás komplex feladatain túl, segítséget nyújtunk a támogatási szerződés megkötésében, a támogatások lehívásában és a későbbi előrehaladási jelentések elkészítésében is.
Segítséget nyújtunk a pályázati elszámolásokhoz szükséges adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, valamint a könyvelési bizonylatokban történő vezetéséhez.

Cégek gazdasági átvilágítása

Vállalkozások átvilágítását egyedi jelleggel végezzük. Hasznos lehet: cégvásárlás előtt, hogy a befektetők minden kockázati tényezőt minimálisra csökkenthessenek és a tényleges előnyök ismeretében tudjanak döntést hozni.
Különösen kiemelt jelentőségű az adóátvilágítás az ellenőrzéseket megelőzően. Hatósági ellenőrzések előtti adóátvilágítás során feltárjuk a hibákat, önellenőrzés lehetőségével javítjuk azokat, a kockázatos területekre adómegoldást javaslunk.

Cégalapítás előtti tanácsadás

Sokan esnek abba a hibába, hogy cégalapítás előtt csak az ügyvédet keresik fel és könyvelő, adótanácsadó választására már csak a meglévő cég létrehozása után kerül sor.
A jól elkészített társasági szerződés biztos alapot szolgáltat az adó-megállapítás helyességéhez és az adó optimalizált mértékéhez.
Számos feladat rögtön a cégalapítás után hárul a cégtulajdonosokra, mint számlatömbök megvásárlása, kezelése, különféle regisztrációk elkészítése. Mindezekhez irodák segítséget nyújt.

Könyvvizsgálat – bejegyzett könyvvizsgálókkal való együttműködés keretében

Cégek könyvvizsgálatának bonyolítása, bejegyzett könyvvizsgálókkal való együttműködés keretébe. Szükség esetén igazságügyi könyvszakértő bevonása.

Grafológiai szakvélemény készítés- pályaválasztási tanácsadás, párkapcsolati tanácsadás

Személyiségkép készítése: egy adott személy vagy team személyiség-, és viselkedés jellemzőinek feltárása a kézírásból egyéni tanácsadás munkatársak kiválasztása

Pénzügyi tervek készítése

A vezetés számára nagyon fontos, hogy a kitűzött pénzügyi tervek és célok hogyan teljesülnek és mennyire hatékonyak. A pénzügyi információknak (cash-flow, mérleg, eredménykimutatás, illetve mindezek összehasonlítása) úgy kell mutatniuk a cég helyzetét, hogy az üzleti tervvel összevethető legyen a megfelelő döntések meghozatalához.

 • Eredmények és költségek elemzése, igény szerinti prezentálása
 • Havi, negyedéves, éves riportok összeállítása, teljes menedzsment és anyavállalati reporting (IFRS beszámolók és csoportjelentések összeállítása)
 • Évközi folyamatok ellenőrzése, a költség- és bevételmozgások állandó figyelemmel követése, szabályozottságuk vizsgálata, folyamatos monitoring
 • Kapcsolattartás bel- és külföldi partnerekkel, számukra havi/éves beszámolók és pénzügyi jelentések elkészítése
 • Anyagok összeállítása könyvvizsgálatra, könyvvizsgálati asszisztencia
 • Éves tervek, terv-tény összehasonlítások, előrejelzések, üzleti tervek összeállítása
 • Banki hitelfelvételhez, pályázathoz szükséges iratanyag összeállítása, kimutatások elkészítése, proaktív együttműködés
Cégátalakítás, adóoptimalizálás keretében

Vállaljuk cégek átstrukturálását, annak érdekében, hogy Önök a megfelelő adóelőnyök kovácsolásával, kiaknázhassák az ebben rejlő lehetőségeket. Adómentes cégek Áfa visszaigénylési lehetőségeinek kidolgozása.

Írásszakértői vélemény készítése

Kézírás vizsgálata, kézeredet megállapítás, valamint gépírás vizsgálata

 • számlákon, végrendeleteken, adás-vételi és egyéb szerződéseken, dokumentumokon található szöveg és névaláírások azonosító  vizsgálata eredetiség vizsgálat
 • magán-, és köziratokon szereplő, inkriminált szöveges kézírás és aláírás azonosító vizsgálata
 • szabadkézi-, és technikai hamisítás, illetve szándékos torzítás esetén a kifogásolt írás szakértői vizsgálata
 • írógéppel készült iratok, valamint a gépíró személyére utaló információk feltáró vizsgálata

Pénzügyi szolgáltatásainkat cégalapítás előtt is igénybe veheti!

Cégalapítás előtt áll? Hamarosan egy saját vállalkozás tulajdonosa lesz és szeretné, ha már a legelső lépésektől kezdve mindent igazán jól csinálna? Ebben tudunk Önnek segíteni, csak forduljon hozzánk bizalommal, és vegye igénybe pénzügyi szolgáltatásainkat!

Úgy gondolja, hogy ráér ezzel foglalkozni, amikor már beindultak a cége ügyei? Az adózás, a bérszámfejtés, könyvelés és könyvvizsgálat kezelésére majd azután bíz meg egy céget, könyvelőt, amikor az sorra kerül? Van, amiben már akkor is tudunk segíteni, mielőtt aláírja az alapításról szóló szerződést!

Cégünk minden cégalapítást tervező ügyfelének örömmel ad szakmai tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a vállalkozás számára a legelőnyösebb. Adótanácsadással és egyéb pénzügyi szolgáltatásokkal segítjük ügyfeleinket már a kezdetektől.

Keressen fel minket bizalommal megadott elérhetőségeinken, és egyeztessen velünk időpontot személyes találkozóra, hogy segíthessük Önt is speciális pénzügyi szolgáltatásainkkal!

Pénzügyi szolgáltatásainkat cégalapítás előtt is igénybe veheti!